Úvodem

V sobotu 25. října 2008 se uskuteční seminář DEN S KOSMONAUTIKOU. Bude probíhat v budově MFF UK a to na MFF UK v budově Ke Karlovu 3 (Praha). Organizátory akce jsou občanské sdružení Kosmo Klub a korespondenční seminář M&M při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Primární náplní akce jsou tématické přednášky z historie, současnosti a samozřejmě také budoucnosti výzkumu vesmíru. Mezi přednášející patří především členové samotného Kosmo Klubu a dále také odborníci, kteří se v kosmonautice pohybují desetiletí.

Tématem letošního Světového kosmického týdne (WSW) je Výzkum vesmíru (Exploring the Universe). Proto bude také celý odpolední blok věnován výzkumu vesmíru z pohledu kosmických sond a jejích výsledků. Kromě toho se posluchači dozví nemálo o historii a současnosti české kosmonautiky. Akce bude zahájena v 10:15.

Na akci budou přítomni i odborník na kosmonautiku Antonín Vítek a publicista Karel Pacner, kteří mohou zájemcům podepsat knihu, jež nedávno vydali.

Program akce:

dopolední blok

Zahájení semináře

KK, M&M, MFF 10:15-10:30

Představení činnosti M&M

M&M 10:30-11:00

Česká kosmická kancelář

Milan Halousek 11:00-11:30

Jak se dostat nahoru – kosmické nosiče

Michal Polák 11:30-12:30

Autogramiáda

K. Pacner a A. Vítek 12:30-13:00

přestávka na oběd (z organizačních důvodů není možné zůstat na místě)

odpolední blok

Toulky sluneční soustavou – navštívená tělesa

Antonín Vítek 14:30-15:15

Velká cesta – Voyagery

Radek Valkovič 15:15-15:45

Pohledy do nekonečna – družicová astronomie

Jaroslav Kousal 15:45-16:15

České vesmírné úspěchy – Magion, Sojuz 28

Michal Václavík 16:30-17:45

Diskuze, prostor pro otázky, promítání

moderováno dle potřeby 17:45-18:15

Ukončení akce

O Kosmo Klubu:

Mezi cíle Kosmo Klubu patří informování veřejnosti o dění v kosmonautice, organizování a podpora přednášek nebo výstav s kosmonautickou tématikou. Nedílnou součástí práce členů Kosmo Klubu je i spravování největšího českého internetového portálu o kosmonautice www.kosmo.cz, který se může směle měřit i se zahraničními kosmonautickými portály. V případě dotazů se obracejte na tiskového mluvčího Kosmo Klubu Michala Václavíka na e-mailové adrese media@kosmo.cz anebo telefonu 737 461 275.
O M&M:

Časopis M&M je určen pro studenty středních škol, kteří se zajímají o matematiku, fyziku či programování. Během školního roku obdrží řešitelé zdarma sedm čísel se zadáním úloh a témat k přemýšlení. Svá řešení odesílají k nám do redakce. My jejich příspěvky opravíme, obodujeme a pošleme zpět. Nejzajímavější řešení otiskujeme. Časopis zastřešuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze a je podporován středočeskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků.O MFF:

Dnešní Matematicko-fyzikální fakulta vznikla roku 1952 vyčleněním z fakulty přírodovědecké. S postupujícím rozvojem věd a s rostoucími požadavky praxe rostl na jedné straně počet studentů matematiky a fyziky i počet zaměstnanců fakulty, na druhé straně docházelo k postupné diferenciaci a ke vzniku specializovaných kateder a vědeckých ústavů. Fakulta za dobu své existence vychovala řadu vědců a vysokoškolských i středoškolských učitelů.
Zdroj fotografie v titulku stránky: